ĐẶT HÀNG TRỰC TUYẾN

Chúng tôi cung cấp dịch vụ của mình cho các quỹ đầu tư, công ty cổ phần tư nhân, nhà đầu tư tư nhân, quỹ mạo hiểm, văn phòng gia đình, tập đoàn, cơ quan chính phủ, công ty nhà nước. Tại đây bạn có thể đặt các dịch vụ liên quan trực tiếp đến quản lý tài sản và đầu tư cổ phần tư nhân. Để đặt hàng các dịch vụ điều chỉnh hoạt động kinh doanh, xoay vòng công ty, bảo vệ tài sản và xử lý bất thường, chống lừa đảo, hoặc nếu bạn định mua các sản phẩm kinh doanh của chúng tôi, vui lòng truy cập trang web của các công ty chuyên biệt thuộc nhóm BOOST.

Bạn có thể đăng ký dịch vụ của chúng tôi trực tuyến nếu bạn là cư dân của Trò chơi hoặc đại diện cho một công ty thuộc nhóm công ty BOOST HASHEIGHT. Nếu dự án của bạn đáp ứng các tiêu chí cho các dịch vụ của chúng tôi, nhưng bạn không phải là cư dân của Trò chơi, trước tiên bạn cần lấy số RID của mình tại BOOST, nhà điều hành nền kinh tế chia sẻ của Trò chơi. Trong trường hợp dự án của bạn không đáp ứng các tiêu chí để có thể có sự tham gia của chúng tôi, chúng tôi khuyên bạn nên sử dụng các thành phần kinh doanh, phần Tài nguyên hoặc trường Hướng dẫn quay vòng.

Thông báo quan trọng. Trong chế độ tạm thời trước khi ra mắt Trò chơi, một số dịch vụ và sản phẩm ở quốc gia của bạn có thể tạm thời không khả dụng hoặc được cung cấp với các hạn chế. Tất cả các sản phẩm và dịch vụ đều tuân theo các quy tắc cụ thể. Các công ty thuộc nhóm BOOST, HASHEIGHT và cư dân hiện tại của Trò chơi có quyền ưu tiên khi đặt hàng sản phẩm và dịch vụ.

BOOST

QUẢN LÝ TÀI SẢN, VỐN CỔ PHẦN RIÊNG TƯ

arrow&v

Cảm ơn bạn đã gửi! Chúng tôi xử lý các yêu cầu đến trong vòng 48 giờ.