BOOST YOUR SUPERIORITY BOOST is a turnaround stage private equity firm specializing in late-stage mature companies, toxic assets, startups in insolvency, and cutting-edge seed projects. Portfolio NAV is more than $460 bln (31.12.2020, RAS, forecast). The BOOST's business model is based on the core competence to manage company value. BOOST possesses many years of unique experience to ensure the ability to maximize the value of the portfolio assets. BOOST renders assets management & GP services, corporate turnaround advisory, business transformation, interim, execution of complicated M&A cross-border transactions, management of super-large projects. CEO, owner & founder Raevskaya-Repnina, Oxford Business Alumni, a fellow of the St Hugh’s College, Said Business School. www.boostcmg.com #boost #boostyoursuperiority #boostprivateequity #privateequity #boost #boostyoursuperiority #investmentmagic #witchinglist #witchme #crueltyfreeinvestments #raevskayarepnina #raevskayarepninaannamariaserafima #annamariaserafimaraevskayarepnina #assetsmanagement #corporateturnaround #assets distress #interim #fundgp #businessrecovery #venturefund #latestageinvestments #seed #rounda #investments #privateequity #assetdistress #assetsmanagement #crossborderma #fundgp #portfoliomanagement #corporateturnaround #noncoreassets #reit #investments #jpop #jazz #sdg #sustainability #impact #responsibleinvesting #socialinvesting #startedinoxford #oxfordsbs #sthughscollege #oxfordbusinessalumni #saidbusinessschool #universityofoxford #russia #global #moscow #uk #oxford #portsmouth #london #women #womenfounders #раевскаярепнина  #аннамариясерафимараевскаярепнина #раевскаярепнинааннамариясерафима

DỊCH VỤ

Chúng tôi thúc đẩy kinh doanh để tăng vốn chủ sở hữu

BOOST luôn duy trì và duy trì chuyên môn hàng đầu trên toàn cầu để mang lại thành công kinh doanh bền vững trong một môi trường mới nổi về lâu dài.

Chuyên môn của chúng tôi là đạt được sự gia tăng trung thực, đáng kể giá trị vốn chủ sở hữu bằng cách kinh doanh hợp pháp, minh bạch, bền vững và giữ cho kết quả hoạt động của chúng tôi được an toàn và bảo mật. Chúng tôi sử dụng các giải pháp siêu sáng tạo của riêng mình để gia tăng giá trị cho tài sản của mình, tạo ra một môi trường kinh doanh lành mạnh không gian lận trong các công ty của chúng tôi và đảm bảo sự an toàn của họ.

 
 

Quỹ GP

BOOST thực hiện chức năng đối tác quỹ đầu tư tư nhân.

BOOST is a turnaround stage private equity firm specializing in late-stage mature companies, toxic assets, startups in insolvency, and cutting-edge seed projects. www.boostcmg.com #boost #boostyoursuperiority #boostprivateequity #privateequity #boost#investmentmagic #witchinglist #witchme #crueltyfreeinvestments #raevskayarepnina #raevskayarepninaannamariaserafima #annamariaserafimaraevskayarepnina #assetsmanagement #corporateturnaround #assets distress #interim #fundgp #businessrecovery #venturefund #latestageinvestments #seed #rounda #investments #privateequity #assetdistress #assetsmanagement #crossborderma #fundgp #portfoliomanagement#noncoreassets #reit #investments#sdg #sustainability #impact #responsibleinvesting #socialinvesting #startedinoxford #oxfordsbs #sthughscollege #oxfordbusinessalumni #saidbusinessschool #universityofoxford #russia #moscow #uk #oxford #portsmouth #london #раевскаярепнина  #аннамариясерафимараевскаярепнина #раевскаярепнинааннамариясерафима

Chuyển đổi kinh doanh

BOOST hiện thực hóa các dự án chuyển đổi phức tạp để thay đổi công ty về mọi mặt và mang lại tính bền vững chiến lược lâu dài, đạt được doanh số bán hàng tốt và cải thiện lợi nhuận, có được dòng tiền bền vững lành mạnh, tối ưu hóa lợi nhuận. Kết quả của các dự án là hoạt động kinh doanh lành mạnh, có lợi nhuận và bền vững. Thông tin thêm về Hướng dẫn quay vòng tại đây.

BOOST is a turnaround stage private equity firm specializing in late-stage mature companies, toxic assets, startups in insolvency, and cutting-edge seed projects. www.boostcmg.com #boost #boostyoursuperiority #boostprivateequity #privateequity #boost#investmentmagic #witchinglist #witchme #crueltyfreeinvestments #raevskayarepnina #raevskayarepninaannamariaserafima #annamariaserafimaraevskayarepnina #assetsmanagement #corporateturnaround #assets distress #interim #fundgp #businessrecovery #venturefund #latestageinvestments #seed #rounda #investments #privateequity #assetdistress #assetsmanagement #crossborderma #fundgp #portfoliomanagement#noncoreassets #reit #investments#sdg #sustainability #impact #responsibleinvesting #socialinvesting #startedinoxford #oxfordsbs #sthughscollege #oxfordbusinessalumni #saidbusinessschool #universityofoxford #russia #moscow #uk #oxford #portsmouth #london #раевскаярепнина  #аннамариясерафимараевскаярепнина #раевскаярепнинааннамариясерафима

Phục hồi kinh doanh

BOOST phục hồi các công ty bị phá hủy. Chúng tôi trả lại quyền đối với các tài sản bị mất do tiếp quản thù địch, xung đột công ty, biển thủ tài sản, gian lận, khủng hoảng tài chính, thảm họa.

BOOST is a turnaround stage private equity firm specializing in late-stage mature companies, toxic assets, startups in insolvency, and cutting-edge seed projects. www.boostcmg.com #boost #boostyoursuperiority #boostprivateequity #privateequity #boost#investmentmagic #witchinglist #witchme #crueltyfreeinvestments #raevskayarepnina #raevskayarepninaannamariaserafima #annamariaserafimaraevskayarepnina #assetsmanagement #corporateturnaround #assets distress #interim #fundgp #businessrecovery #venturefund #latestageinvestments #seed #rounda #investments #privateequity #assetdistress #assetsmanagement #crossborderma #fundgp #portfoliomanagement#noncoreassets #reit #investments#sdg #sustainability #impact #responsibleinvesting #socialinvesting #startedinoxford #oxfordsbs #sthughscollege #oxfordbusinessalumni #saidbusinessschool #universityofoxford #russia #moscow #uk #oxford #portsmouth #london #раевскаярепнина  #аннамариясерафимараевскаярепнина #раевскаярепнинааннамариясерафима

Tạm thời

BOOST hỗ trợ các cổ đông bằng cách cung cấp một đội ngũ quản lý có năng lực trong một khoảng thời gian giới hạn để hoàn thành các nhiệm vụ cụ thể, đảm bảo hoạt động kinh doanh liên tục trong quá trình giao dịch, khủng hoảng hoặc thay thế quản lý.

BOOST is a turnaround stage private equity firm specializing in late-stage mature companies, toxic assets, startups in insolvency, and cutting-edge seed projects. www.boostcmg.com #boost #boostyoursuperiority #boostprivateequity #privateequity #boost#investmentmagic #witchinglist #witchme #crueltyfreeinvestments #raevskayarepnina #raevskayarepninaannamariaserafima #annamariaserafimaraevskayarepnina #assetsmanagement #corporateturnaround #assets distress #interim #fundgp #businessrecovery #venturefund #latestageinvestments #seed #rounda #investments #privateequity #assetdistress #assetsmanagement #crossborderma #fundgp #portfoliomanagement#noncoreassets #reit #investments#sdg #sustainability #impact #responsibleinvesting #socialinvesting #startedinoxford #oxfordsbs #sthughscollege #oxfordbusinessalumni #saidbusinessschool #universityofoxford #russia #moscow #uk #oxford #portsmouth #london #раевскаярепнина  #аннамариясерафимараевскаярепнина #раевскаярепнинааннамариясерафима

Thay đổi quyền kiểm soát

Chúng tôi cung cấp các dịch vụ hỗ trợ việc thực hiện và kết thúc các giao dịch để thực hiện sự thay đổi quyền kiểm soát một cách an toàn đối với doanh nghiệp. Chúng tôi giúp các công ty thực hiện ngày 0 và hỗ trợ việc mua lại doanh nghiệp trong thời gian tạm thời thay đổi quyền kiểm soát. Chúng tôi đảm bảo sự an toàn và ổn định của doanh nghiệp trong suốt thời gian giao dịch, đồng hành cùng quá trình thực hiện các điều kiện kết thúc, đảm bảo các bên đã hoàn thành nghĩa vụ của mình. Bạn có thể đặt hàng các dịch vụ này trực tuyến.

Image by Sean Benesh

Mua sắm toàn cầu

Chúng tôi cung cấp giải pháp khắc phục nỗi đau kinh doanh mua sắm duy trì chức năng mua sắm toàn cầu để mua hàng tinh gọn, hiệu quả, công bằng, minh bạch và không gian lận.

Image by Andy Li

Cải thiện hiệu suất

Chúng tôi duy trì năng lực nội bộ về thay đổi công ty, cải thiện hiệu suất và sử dụng các giải pháp tư vấn tự động. Tìm hiểu thêm về Biệt đội của chúng tôi tại trang web Hướng dẫn quay vòng.

Abstract%20Paper%20Cutouts_edited.jpg

Khử trùng kinh doanh

Chúng tôi làm sạch tài sản và doanh nghiệp khỏi trộm cắp, gian lận, tổn thất phi sản xuất. Chúng tôi tạo ra một môi trường kinh doanh không gian lận và thấm nhuần tinh thần kinh doanh lành mạnh. Tìm hiểu thêm thông tin trên trang web U Ultra Antifraud.

Image by Raychan

Quản lý tài sản

BOOST trích xuất giá trị từ trường hợp khẩn cấp thông qua việc quản lý các tài sản độc hại, đau khổ hoặc không hiệu quả. Chúng tôi phát triển và hiện thực hóa chiến lược doanh nghiệp nhằm tối đa hóa giá trị vốn chủ sở hữu, giảm thiểu xung đột doanh nghiệp, làm sạch các vấn đề pháp lý và thuế, tối ưu hóa cấu trúc vốn, cải thiện tính thanh khoản và hoạt động.

BOOST is a turnaround stage private equity firm specializing in late-stage mature companies, toxic assets, startups in insolvency, and cutting-edge seed projects. www.boostcmg.com #boost #boostyoursuperiority #boostprivateequity #privateequity #boost#investmentmagic #witchinglist #witchme #crueltyfreeinvestments #raevskayarepnina #raevskayarepninaannamariaserafima #annamariaserafimaraevskayarepnina #assetsmanagement #corporateturnaround #assets distress #interim #fundgp #businessrecovery #venturefund #latestageinvestments #seed #rounda #investments #privateequity #assetdistress #assetsmanagement #crossborderma #fundgp #portfoliomanagement#noncoreassets #reit #investments#sdg #sustainability #impact #responsibleinvesting #socialinvesting #startedinoxford #oxfordsbs #sthughscollege #oxfordbusinessalumni #saidbusinessschool #universityofoxford #russia #moscow #uk #oxford #portsmouth #london #раевскаярепнина  #аннамариясерафимараевскаярепнина #раевскаярепнинааннамариясерафима

Sự thay đổi doanh nghiệp

BOOST phát triển và thực hiện các dự án xoay vòng để chuyển các công ty sang chiến lược mới trong một thời gian giới hạn, khắc phục các vấn đề quản lý và tài chính quan trọng, cắt bỏ các sản phẩm hoặc doanh nghiệp kém hiệu quả, giảm thiểu rủi ro cao, ngăn chặn khủng hoảng và gián đoạn kinh doanh. Nhận thêm thông tin về các dịch vụ Hướng dẫn quay vòng.

BOOST is a turnaround stage private equity firm specializing in late-stage mature companies, toxic assets, startups in insolvency, and cutting-edge seed projects. www.boostcmg.com #boost #boostyoursuperiority #boostprivateequity #privateequity #boost#investmentmagic #witchinglist #witchme #crueltyfreeinvestments #raevskayarepnina #raevskayarepninaannamariaserafima #annamariaserafimaraevskayarepnina #assetsmanagement #corporateturnaround #assets distress #interim #fundgp #businessrecovery #venturefund #latestageinvestments #seed #rounda #investments #privateequity #assetdistress #assetsmanagement #crossborderma #fundgp #portfoliomanagement#noncoreassets #reit #investments#sdg #sustainability #impact #responsibleinvesting #socialinvesting #startedinoxford #oxfordsbs #sthughscollege #oxfordbusinessalumni #saidbusinessschool #universityofoxford #russia #moscow #uk #oxford #portsmouth #london #раевскаярепнина  #аннамариясерафимараевскаярепнина #раевскаярепнинааннамариясерафима

Hợp pháp hóa Doanh nghiệp

BOOST phát triển và hiện thực hóa chiến lược kinh doanh làm trắng thông qua việc thực hiện các mô hình hoạt động và kinh doanh bền vững mang lại lợi nhuận và tuân thủ pháp luật.

BOOST is a turnaround stage private equity firm specializing in late-stage mature companies, toxic assets, startups in insolvency, and cutting-edge seed projects. www.boostcmg.com #boost #boostyoursuperiority #boostprivateequity #privateequity #boost#investmentmagic #witchinglist #witchme #crueltyfreeinvestments #raevskayarepnina #raevskayarepninaannamariaserafima #annamariaserafimaraevskayarepnina #assetsmanagement #corporateturnaround #assets distress #interim #fundgp #businessrecovery #venturefund #latestageinvestments #seed #rounda #investments #privateequity #assetdistress #assetsmanagement #crossborderma #fundgp #portfoliomanagement#noncoreassets #reit #investments#sdg #sustainability #impact #responsibleinvesting #socialinvesting #startedinoxford #oxfordsbs #sthughscollege #oxfordbusinessalumni #saidbusinessschool #universityofoxford #russia #moscow #uk #oxford #portsmouth #london #раевскаярепнина  #аннамариясерафимараевскаярепнина #раевскаярепнинааннамариясерафима

M&A

BOOST sử dụng phương pháp quản lý để thực hiện tất cả các giao dịch một cách hiệu quả nhất trong một thời gian giới hạn. Năng lực cốt lõi của chúng tôi là giao dịch siêu lớn, M&A xuyên biên giới, tiếp quản thù địch, giao dịch phi tiêu chuẩn, hỗ trợ sau mua lại, tích hợp kinh doanh.

BOOST is a turnaround stage private equity firm specializing in late-stage mature companies, toxic assets, startups in insolvency, and cutting-edge seed projects. www.boostcmg.com #boost #boostyoursuperiority #boostprivateequity #privateequity #boost#investmentmagic #witchinglist #witchme #crueltyfreeinvestments #raevskayarepnina #raevskayarepninaannamariaserafima #annamariaserafimaraevskayarepnina #assetsmanagement #corporateturnaround #assets distress #interim #fundgp #businessrecovery #venturefund #latestageinvestments #seed #rounda #investments #privateequity #assetdistress #assetsmanagement #crossborderma #fundgp #portfoliomanagement#noncoreassets #reit #investments#sdg #sustainability #impact #responsibleinvesting #socialinvesting #startedinoxford #oxfordsbs #sthughscollege #oxfordbusinessalumni #saidbusinessschool #universityofoxford #russia #moscow #uk #oxford #portsmouth #london #раевскаярепнина  #аннамариясерафимараевскаярепнина #раевскаярепнинааннамариясерафима

Business Tuning Atelier

BOOST cung cấp các giải pháp quản lý và điều hành, kế toán, bán hàng và mua sắm đáng tin cậy để nâng cao giá trị doanh nghiệp của bạn, tiết kiệm thời gian và tiền bạc của bạn. Truy cập trang web BOOST công ty điều chỉnh doanh nghiệp để biết thêm thông tin.

Image by Lucas van Oort

Quản trị Doanh nghiệp

Chúng tôi xây dựng tổ chức quản trị công ty tinh gọn và hiệu quả, đảm bảo bảo vệ lợi ích của cổ đông, loại bỏ các cơ hội xảy ra xung đột trong công ty và giữ đủ quyền kiểm soát.

Image by Samantha Sophia

Bảo vệ Doanh nghiệp

Chúng tôi duy trì trong Tập đoàn của mình năng lực của luật bất hợp pháp và chống lừa đảo để bảo vệ doanh nghiệp của chúng tôi và đảm bảo việc bảo vệ tài sản. Tìm hiểu thêm thông tin về Công ty Luật 2R tại đây. Để bảo vệ doanh nghiệp khỏi gian lận, tổn thất phi năng suất và tội phạm cổ cồn trắng, chúng tôi phát triển kinh doanh U Ultra Antifraud.

Image by William Daigneault

Đồ tạo tác kinh doanh

Tạo tác kinh doanh là những thứ ma thuật giúp cải thiện hiệu suất kinh doanh, theo dõi kết quả hoạt động, tạo ra một tinh thần mạnh mẽ lành mạnh trong văn hóa doanh nghiệp của bạn và đưa bạn đến điểm đích mong muốn. Tìm hiểu thêm thông tin trên trang web HASHEIGHT. Tạo tác kinh doanh chỉ hoạt động với các dịch vụ của xưởng điều chỉnh kinh doanh BOOST.

Image by Hulki Okan Tabak