TURBOSUPERIORITY

 

the boost

Công ty cổ phần tư nhân trong giai đoạn quay vòng tập trung vào các tài sản khó khăn và các dự án hạt giống tiên tiến có tiềm năng tăng trưởng toàn cầu.

nền tảng

Tỉ lệ thành công

NAV tăng

BOOST is a turnaround stage private equity firm specializing in late-stage mature companies, toxic assets, startups in insolvency, and cutting-edge seed projects. www.boostcmg.com #boost #boostyoursuperiority #boostprivateequity #privateequity #boost#investmentmagic #witchinglist #witchme #crueltyfreeinvestments #raevskayarepnina #raevskayarepninaannamariaserafima #annamariaserafimaraevskayarepnina #assetsmanagement #corporateturnaround #assets distress #interim #fundgp #businessrecovery #venturefund #latestageinvestments #seed #rounda #investments #privateequity #assetdistress #assetsmanagement #crossborderma #fundgp #portfoliomanagement#noncoreassets #reit #investments#sdg #sustainability #impact #responsibleinvesting #socialinvesting #startedinoxford #oxfordsbs #sthughscollege #oxfordbusinessalumni #saidbusinessschool #universityofoxford #russia #moscow #uk #oxford #portsmouth #london #раевскаярепнина  #аннамариясерафимараевскаярепнина #раевскаярепнинааннамариясерафима
BOOST is a turnaround stage private equity firm specializing in late-stage mature companies, toxic assets, startups in insolvency, and cutting-edge seed projects. www.boostcmg.com #boost #boostyoursuperiority #boostprivateequity #privateequity #boost#investmentmagic #witchinglist #witchme #crueltyfreeinvestments #raevskayarepnina #raevskayarepninaannamariaserafima #annamariaserafimaraevskayarepnina #assetsmanagement #corporateturnaround #assets distress #interim #fundgp #businessrecovery #venturefund #latestageinvestments #seed #rounda #investments #privateequity #assetdistress #assetsmanagement #crossborderma #fundgp #portfoliomanagement#noncoreassets #reit #investments#sdg #sustainability #impact #responsibleinvesting #socialinvesting #startedinoxford #oxfordsbs #sthughscollege #oxfordbusinessalumni #saidbusinessschool #universityofoxford #russia #moscow #uk #oxford #portsmouth #london #раевскаярепнина  #аннамариясерафимараевскаярепнина #раевскаярепнинааннамариясерафима

TSR so với thị trường công khai

Bản chất của sự tăng trưởng

Mua lại

$1

BOOST trả tiền cho các tài sản độc hại.

Quay lại

Chúng tôi mua những tài sản khó khăn, những công ty độc hại, những dự án không hiệu quả để biến chúng thành những công việc kinh doanh bền vững thành công có lợi nhuận.

Khởi nghiệp

Hơn 40 dự án hạt giống và vòng A tiên tiến trong lĩnh vực công nghệ, điện tử, hàng tiêu dùng, chăm sóc sức khỏe.

BOOST YOUR SUPERIORITY BOOST is a turnaround stage private equity firm specializing in late-stage mature companies, toxic assets, startups in insolvency, and cutting-edge seed projects. Portfolio NAV is more than $460 bln (31.12.2020, RAS, forecast). The BOOST's business model is based on the core competence to manage company value. BOOST possesses many years of unique experience to ensure the ability to maximize the value of the portfolio assets. BOOST renders assets management & GP services, corporate turnaround advisory, business transformation, interim, execution of complicated M&A cross-border transactions, management of super-large projects. CEO, owner & founder Raevskaya-Repnina, Oxford Business Alumni, a fellow of the St Hugh’s College, Said Business School. www.boostcmg.com #boost #boostyoursuperiority #boostprivateequity #privateequity #boost #boostyoursuperiority #investmentmagic #witchinglist #witchme #crueltyfreeinvestments #raevskayarepnina #raevskayarepninaannamariaserafima #annamariaserafimaraevskayarepnina #assetsmanagement #corporateturnaround #assets distress #interim #fundgp #businessrecovery #venturefund #latestageinvestments #seed #rounda #investments #privateequity #assetdistress #assetsmanagement #crossborderma #fundgp #portfoliomanagement #corporateturnaround #noncoreassets #reit #investments #jpop #jazz #sdg #sustainability #impact #responsibleinvesting #socialinvesting #startedinoxford #oxfordsbs #sthughscollege #oxfordbusinessalumni #saidbusinessschool #universityofoxford #russia #global #moscow #uk #oxford #portsmouth #london #women #womenfounders #раевскаярепнина  #аннамариясерафимараевскаярепнина #раевскаярепнинааннамариясерафима

Nhận báo giá

Cảm ơn bạn đã gửi! Chúng tôi trả lời trong vòng 48 giờ.